FİRMA PROFİLİ

Firmamız 1976 yılından beri Geri Dönüşüm sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirketimiz son yıllarda hızla önem kazanan Çevre konusuyla ilgili yatırımlarını hızlandırmış ve konuyla ilgili T.C Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izin ve lisansları alarak Manisa’da 24.000 m2 alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Çevre Kirliliği ve kurumsal hizmetin unsuru olan konteynır sistemi ile atıklar konteynırlar içinde biriktirilir. Yer ve zaman kaybını önleyici çözüm sunulur. Sahalardaki atıkların çevreye yayılmasını önler.Firmaların yönetmelik şartlarına uygun olarak atık biriktirme alanı oluşturmalarına yardımcı olmak için, özellikle yağlı demir talaşlarını biriktirmeleri için, sahalarına sızdırmazlığı sağlanmış, tabanlarında yağ biriktirme tankları bulunan konteynırlarımızla hizmet vermekteyiz. Sahaya ve toprağa sızıntıyı ve dökülmeyi engelleyen bu ekipmanların içerisinde biriktirilen atıklar firmamıza ait tehlikeli atık taşıma lisansına sahip araçlarla tesislerimize taşınmaktadır. Tesisimize kabul edilen atıklar geri kazanım ünitesinde özel işlem gördükten sonra geri dönüşüm için demir-çelik fabrikalarına veya demir dökümcülere sevk edilmektedir.

MİSYON VE VİZYON

Firmamızın Misyonu geri kazanılabilir nitelikli her türlü atıkla ilgili gerekli lisanslara sahip olmak ve çalışma konusuna giren tüm bu atıkları çevre ve insan sağlığına en uygun koşullarda yeni teknolejileri takip ederek ülke ekonomisine geri kazandırmaktır.

Vizyonumuz çevre ile ilgili tüm bu çalışmaların yapılması sırasında çevrenin korunması ve sadece yerel mevzuata değil uluslararası standartlara uygun çalışma şartlarının sağlanması ve devam ettirilmesidir.

Firmamızın yaşadığımız çevre için kurumsal bir firmadan beklendiği gibi sadece standartların sağlanması ve yasal şartların yerine getirilmesinden öte bugün için olduğu kadar gelecekte içinde bizden sonraki nesiller için de daha yaşanılabilir bir çevre yaratma arzusundadır.Hizmet sunduğu firmaların memnuniyetini en üst düzeyde tutan, atık üreticilerinin birinci derecede tercih ettiği bir şirket olmak.